Цэс Close

Шинжлэх ухаан

Б.Норовсүрэн: Ундны усны эх үүсвэрийг хамгаалж мод тарих нь усны нөөцийг хамгаалахаас гадна хөрсийг чийгээ барих боломжтой болгодог

УСУГ-аас Улаанбаатар хотын ундны усны эх үүсвэрийн талбайг ойжуулж, усны ундрагыг нөхөн сэргээх “ХАМТЫН ТӨГӨЛ”…

Сүхбаатар аймгийн Дарьганга, Түмэнцогт суманд 60 толгой тарвага сэргээн нутагшуулна

Сүхбаатар аймгийн Дарьганга, Түмэнцогт суманд өнгөрсөн онд шинээр сэргээн нутагшуулсан популяцын тоо толгойг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна. Уг…