Цэс Close

АНУ-ын Конгрессын хурлаар Монгол Улстай холбоотой баталсан тогтоол нь ногоон гэрэл асаалаа хэмээн яригдаж байна

АНУ-ын Конгрессын хурлаар Монгол Улстай холбоотой тогтоол батлагдан гарчээ. АНУ, Монгол Улсын Стратегийн түншлэлийг баталгаажуулах Конгрессын бичлэгийн боть 166, дугаар 206 тоотоор төлөөлөгчдийн танхим дараах асуудлыг шийдвэрлэсэн байна.

Төлөөлөгчдийн танхим шийдсэн асуудал:

 • АНУ, Монгол Улсын хоорондын харилцааны ач холбогдлыг онцлон тэмдэглээд цаашид энэхүү Стратегийн түншлэлийн харилцааг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх эрмэлзэлтэй хэвээр байна;
 • АНУ-ын хоорондох худалдааг нэмэгдүүлэх зорилгоор Ерөнхий давуу эрхийн тогтолцооны хөтөлбөр болон бусад холбогдох хөтөлбөрийн хүрээнд ашиг тусаа ашиглахад нь АНУ-ын Засгийн газрыг дэмжихийг АНУ-ын Засгийн газарт уриалав.
 • АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн санхүүгийн корпорацийг Монгол Улсад эдийн засгийн хөгжил, эдийн засгийг төрөлжүүлэх, эмэгтэйчүүдийн эрхэлсэн жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих үйл ажиллагааг өргөжүүлэхийг уриалж байна;
 • Уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах чадварыг бэхжүүлэх чиглэлээр Монгол Улсыг цаг уурын өөрчлөлттэй тэмцэх, НҮБ-ын Байгаль орчны хөтөлбөр, Дэлхийн цаг уурын сан болон дэлхийн бусад байгууллагуудтай үргэлжлүүлэн ажиллахыг уриалж байна;
 • Хамтын ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, дэд бүтэц болон бусад амин чухал төслүүдээр дамжуулан Монгол Улсын эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд туслахыг хувийн болон төрийн дэмжлэгийг уриалж байна
 • COVID-19 цар тахлын өвчин намжсаны дараа Монгол дахь Энхтайваны корпусын хөтөлбөрийг сэргээхийг дэмжиж байна;
 • АНУ-ын Төрийн департамент, АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг болон бусад холбогдох байгууллагуудыг Монгол Улсын ардчилсан, эдийн засгийн хөгжил, авлигын эсрэг хүчин чармайлтыг үргэлжлүүлэн дэмжиж байхыг уриалж байна;
 • Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага, Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэг, конгресс-парламентын түншлэл, түүний дотор өндөр түвшний парламентын солилцоог үргэлжлүүлэх, ардчиллын үнэт зүйлийг сурталчлах бусад байгууллагуудад Монгол Улсыг үргэлжлүүлэн оролцуулахыг уриалж байгаа нь ард түмний үүрэг амлалтыг бэхжүүлж байна Монгол Улсын Засгийн газар эдгээр үнэт зүйл, стандартад нийцүүлэн ажилладаг;
 • Монгол Улсын ардчилсан хөгжил тасралтгүй явагдахад иргэний нийгмийн ач холбогдлыг дахин нотолж байна;
 • Хараат бус төрийн бус байгууллагуудын өсөлт, үйл ажиллагааг дэмжиж, дэмжсэн зохицуулалтын тогтолцоог бий болгохыг Монгол Улсын Засгийн газарт уриалж, ардчиллын үнэт зүйлийг эрхэмлэсэн ил тод байдлын бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна;
 • Чөлөөт, шударга, итгэл үнэмшилтэй сонгууль явуулах амлалтаа үргэлжлүүлэхийг Монгол Улсаас уриалж байна;
 •  Монгол Улсын Засгийн газрыг эрх зүйн шинэчлэлийг үргэлжлүүлэх, институцийн чадавхийг бэхжүүлэх, бусад ардчилсан байгууллагуудын хараат бус байдлыг сайжруулахыг уриалж байна гэжээ.

2019 оны 7-р сарын 31-ний өдөр АНУ, Монгол Улс хоёр талын харилцааг “Стратегийн түншлэл” хэмээн тунхагласнаар хамтын хүсэл эрмэлзлийг тэмдэглэн үлдээсэн. Үүнд:

 • ардчиллын үнэт зүйлс, хүний эрхийг хамгаалах, сурталчлах, үүнд шашин шүтлэг, итгэл үнэмшил, үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх чөлөө, түүний дотор интернет, хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөө, цугларалт, эвлэлдэн нэгдэх, авлигатай тэмцэх, төсвийн ил тод байдал, залуучуудыг хамгаалах, сурталчлах замаар хүчирхэг ардчилалтай орнуудын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх. шинээр гарч ирж буй удирдагчийн хөгжил;
 • Энэтхэг, Номхон далайн бүс нутгийн хэмжээнд үндэсний аюулгүй байдал, тогтвортой байдлыг дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллах, ингэснээр бүх улс орнууд бүрэн эрхт байдлаа баталгаажуулж, олон улсын эрх зүй, шударга өрсөлдөөний зарчимд нийцсэн эдийн засгийн өсөлтийг дагаж мөрдөх боломжтой байх;
 • бүс нутгийн аюулгүй байдал, шүүх, хууль сахиулах үйл ажиллагааны талаар олон талт болон олон талт хамтын ажиллагаагаар дамжуулан үндэсний аюулгүй байдал, хууль сахиулах байгууллагуудын харилцааг гүнзгийрүүлэх;
 • энхийг сахиулах, хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх, гамшгийн үеийн бэлэн байдал, аврах ажиллагаа зэрэг олон талт хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх;
 • худалдаа, хөрөнгө оруулалтын харилцааг шударга, харилцан харилцан уялдаатайгаар өргөжүүлэх, хувийн хэвшлийн тэргүүлсэн өсөлтийг дэмжих, АНУ-Монголын ил тод байдлын хэлэлцээрийг бүрэн хэрэгжүүлэх, эмэгтэйчүүдийн бизнес эрхлэлтийг дэмжих, АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн санхүүгийн шинэ корпорацийн хүрээнд дэд бүтцийн дэмжлэгийг үргэлжлүүлэн судлах 2018 оны BUILD-ийн тухай хуулийн дагуу олгосон шинэ хэрэгслүүдийн хамт (22 USC 9601 etqu.);
 • хилийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх, хууль бусаар шилжүүлэн ачих, худалдаалахаас урьдчилан сэргийлэх, иргэний нисэхийн аюулгүй байдал, хяналт шалгалтын чиглэлээр хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, Монгол, АНУ-ын хооронд хууль ёсны аялах ажлыг үр дүнтэй хөнгөвчлөх;
 • терроризм, хүний наймаа, хар тамхины наймаа, үй олноор хөнөөх зэвсгийн тархалт, кибер халдлага, үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг, цартахал, бусад уламжлалт бус аюулгүй байдлын заналхийллийг арилгахад чиглэсэн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлэх;
 • иргэний нийгэм, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл, чөлөөт, хараат бус хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл цэцэглэн хөгжих орчныг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх; болон
 • дээд түвшний албан ёсны харилцан яриаг үргэлжлүүлэх, засгийн газрын бүх түвшинд хоёр талын солилцоог хөхиүлэн дэмжих, харилцан сонирхож, анхаарал хандуулж буй асуудлаар харилцан ойлголцлыг гүнзгийрүүлэх зорилгоор хүмүүсийн хоорондын солилцоог цаашид хөгжүүлэх.

АНУ, Монгол Улс 1987 оны нэгдүгээр сард дипломат харилцаа тогтоосон бөгөөд тэр үеэс хойш хамтын стратегийн ашиг сонирхол, аюулгүй байдлын хамтын ажиллагаа, ардчилсан үнэт зүйлс, сайн засаглал, хүний эрхийг хүндэтгэх гэх мэт хамтын ажиллагааны харилцаа улам бүр бэхжив.

1989 онд Монгол Улс ардчилсан хувьсгалыг тайван замаар хийснээс хойш олон намын, чөлөөт зах зээлийн эдийн засгийг хөгжүүлэх замыг амжилттай тодорхойлсон. 1990 онд Монгол Улсын Засгийн газар нэг нам, авторитар, улс төрийн тогтолцоог төгсгөл болгон зарлаж, ардчилсан, чөлөөт зах зээлийн шинэчлэлийг хийсэн.

1992 онд Монгол Улс парламентын ардчиллыг тогтоосон Үндсэн хуулийг баталж, Азийн улс орнуудаас коммунизмаас ардчилалд шилжсэн анхны улс болов.

1999 онд Монгол Улсын Засгийн газар Энхтайваны корпусыг хөтөлбөрөө хэрэгжүүлэхийг урьсан бөгөөд түүнээс хойш англи хэл, эрүүл мэндийн боловсрол олгох чиглэлээр 1437 сайн дурынхныг хүлээн авч уулзаж байсан.

2003 оноос 2008 оныг хүртэл Афганистан дахь үйл ажиллагаа, 2009 оноос хойш Афганистан дахь АНУ-ын үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор цэргээ илгээж, АНУ-тай "гуравдагч хөрш" -ийн харилцаатай байх амлалтаа харуулсан бол Монгол Улс олон улсын энхийг сахиулах ажиллагаанд цэрэг дайны хувь нэмэр оруулж байсан түүхтэй.

Монголын үе үеийн Засгийн газрууд иргэний нийгмийг бэхжүүлэх, авлигатай тэмцэх, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих чиглэлээр чухал алхамуудыг хийж байсан бол Монгол Улсын Их Хурал, Улсын Их Хурал Конгресстой, тухайлбал, Танхимын ардчиллын түншлэлээр дамжуулан ажиллаж, улмаар үе тэнгийнхний хамтын ажиллагаагаар хариу арга хэмжээ авч, үр дүнтэй засаглалыг сурталчлах;

Монгол Улс 2004 онд Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага (ЕАБХАБ) -ын түншээр ажиллаж эхэлсэн бол 2012 онд оролцогч улс болж  ЕАБХАБ-ын тогтвортой байдал, энх тайван, ардчиллын ажилд идэвхтэй оролцдог.

Монгол Улс ЕАБХАБ болон бусад байгууллагуудыг Ерөнхийлөгч, парламентын сонгуулиудадаа мониторинг хийх багуудаа илгээхийг байнга урьдаг байсан бол;

Монгол Улс мөн ардчиллын нийтлэг үнэт зүйлс, стандартуудыг дагаж мөрдөхийг дэмжиж буй дэлхийн улс орнуудын хамтын нийгэмлэг болох Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийн (АОХ) идэвхтэй гишүүн байсан бөгөөд Монгол улс 2000 онд АХ байгуулагдсанаас хойш идэвхтэй хэвээр байгаа юм. 2011 оноос 2013 он хүртэл CoD-ийг даргалсан

Монгол Улс нь ЕАБХАБ, CoD-ийг дэмжихээс гадна дэлхийн бусад байгууллагуудад өргөн хүрээнд хамрагдахын зэрэгцээ ардчилсан санаачлагыг дэмжиж ажилладаг.

Хамгийн сүүлд буюу 2020 оны 6-р сарын 24-ний өдөр Монгол Улс парламентын сонгуулийг амжилттай зохион байгуулж, ардчилал, хууль дээдлэх гэсэн амлалтаа бэхжүүлж;

Монгол Улс ардчиллын хувьд амжилтанд хүрч, стратегийн байршил, бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, бие даасан гадаад бодлого хэрэгжүүлэх чадвар нь АНУ-ын үндэсний аюулгүй байдалд ихээхэн хамааралтай байдаг;

Монгол орны уур амьсгалын өөрчлөлт нь хуурайшилт ихсэх, агаарын температур нэмэгдэх, өвлийн цаг агаарын эрс тэс нөхцөл байдалд нөлөөлж, мал сүрэг их хэмжээгээр хорогдож, хөдөө орон нутагт амьдардаг хүмүүс, ялангуяа нүүдэлчин ард иргэд эдийн засгийн хувьд хүнд байдалд орсон;

АНУ нь Мянганы Сорилтын Корпорациар дамжуулан эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх, ядуурлыг бууруулах зорилгоор 2007 онд байгуулсан анхны компакт гэрээ, 2018 онд усны дэд бүтэц, түүний дотор хангамж, бохир усыг дахин боловсруулах зэрэг хөрөнгө оруулалтыг багтаасан хоёр дахь компакт гэрээгээр дамжуулан Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлсэн.

Усны салбарын тогтвортой байдал;

2018 оны 9-р сарын 20-ны өдөр АНУ, Монгол Улс хамтарсан мэдэгдэл, Эдийн засгийн өргөтгөсөн түншлэлийн замын зураглалд гарын үсэг зурж, Олон улсын байгууллагатай холбоотой асуудлаар ил тод байдлын хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ бүрэн хэрэгжүүлэх замаар хоёр талын худалдааны харилцааг гүнзгийрүүлэх зорилтыг тодорхойлсон болно.

2013 оны 9-р сарын 24-ний өдөр Нью-Йорк хотноо гарын үсэг зурсан Америк, Монгол Улс хоорондын худалдаа ба хөрөнгө оруулалт ("АНУ-Монголын ил тод байдлын хэлэлцээр" гэж нэрлэдэг), мөн Монголын жижиг, дунд дундуур дэмжлэг үзүүлэхэд хамтран ажиллах янз бүрийн хөтөлбөр, төслүүдээр дамжуулан хэмжээтэй аж ахуйн нэгжүүд;

Тооллогын товчооны мэдээлснээр АНУ ба Монгол Улсын хоорондох худалдаа даруухан боловч өсөн нэмэгдэж байгаа бөгөөд 2019 онд хоёр улсын хоорондох худалдааны нийт хэмжээ ойролцоогоор 217,500,000 ам.доллар, үүнээс АНУ-аас Монгол руу 192,700,000 ам.доллар, Монголоос АНУ руу 24,800,000 ам.доллар байна.

Монгол Улс Хөнгөлөлтийн ерөнхий хүрээнд ашиг хүртэгч орон боловч 2018 онд Монголоос АНУ руу экспортолсон 3,300,000 ам.долларын бараа нь, хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн ч чамлахаар байгаа юм.

Сэтгэгдэл үлдээх

Таны имэйл нийтэд харагдахгүй.

Хуваалцах

Линк Хуулах

Хуулах