Category: Засгийн газар

Эхлэл Улс төр Засгийн газар
Төрийн тахилгат, ард түмний шүтээн “Отгонтэнгэр” хайрханыг ухуулахгүй гэв

Төрийн тахилгат, ард түмний шүтээн “Отгонтэнгэр” хайрханыг ухуулахгүй гэв

Отгонтэнгэр хайрханы бэлд лиценз эзэмшигч этгээдүүд  олборлолт хайгуул хийж эхэлсэн нь орон нутгйин удирдлагын төвшинд шйидвэрлэх боломжгүйг Завхан аймгийн засаг дарга Д.Батсайхан мэдэгдсэн.

Халамжийн тэтгэвэр, асаргааны тэтгэмжийн хэмжээг нэмэв

Халамжийн тэтгэврийг Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй ганц бие ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хагас болон бүтэн өнчин хүүхэд зэрэг 60 гаруй мянган иргэн авдаг.