Цэс Close

Хиймэл оюун ухааны эрин үеийн боломж ба эрсдэлүүд

Редакцын зурвас: CGTN-ийн цаг үеийн асуудлаарх тусгай тоймч Лю Вэй нь Бээжингийн шуудан, харилцаа холбооны их сургуулийн хүн-компьютерийн харилцан үйлчлэл, танин мэдэхүйн инженерчлэлийн лабораторийн захирал юм. Нийтлэл нь зохиогчийн санаа бодлыг тусгасан бөгөөд CGTN-ийн үзэл бодлыг илэрхийлэх шаардлагагүй.

Хиймэл оюун ухаанаар үүсгэгдсэн контентын хурдацтай хувьсал (AIGC) нь энэ жилийн Боаогийн Азийн чуулга уулзалтын хамгийн халуун сэдвүүдийн нэг байж магадгүй юм. Сүүлийн нэг хоёр жилийн хугацаанд AIGC-ийн хэрэглээний нээлтүүд болон Сора гарч ирсэн нь дэлхийг үнэхээр цочирдуулсан. Хиймэл оюун ухаан (AI) технологи нь шинжлэх ухааны судалгааны уламжлалт чадавхийн саад бэрхшээлийг даван туулах боломжтойг харуулж, янз бүрийн салбарт шинэ боломжуудыг авчирдаг. Гэсэн хэдий ч үүнтэй зэрэгцэн хиймэл оюун ухаан технологийн тэсрэлт нь хуурамч мэдээллийг олж тогтооход хүндрэлтэй, хиймэл оюун ухаанд өртөх эрсдэлтэй ажлын байр зэрэг хэд хэдэн санаа зовоосон асуудлуудыг үүсгэсэн. AI-ийн одоогийн замнал дээр үндэслэн бид энэ салбарт гарах зарим амжилтыг урьдчилан таамаглах боломжтой.

Ирээдүйд хиймэл оюун ухааны салбарт хүн-машин орчны системийн оюун ухааныг хөгжүүлэх нь чухал нээлтийн чиглэл болж магадгүй юм. Хүн-машины орчны системийн оюун ухаан гэдэг нь хүн, машин, хүрээлэн буй орчныг нэгтгэсэн ухаалаг системийг хэлдэг. Энэ нь хиймэл оюун ухаан, зүйлсийн интернет, ухаалаг мэдрэгч болон бусад технологиудыг нэгтгэж, хүрээлэн буй орчин, хэрэглэгчдэд ухаалаг ойлголт, ойлголт, хариу үйлдэл үзүүлэх болно. Энэ нь ухаалаг хот, ухаалаг байшин, ухаалаг тээвэр болон бусад салбарт шинэ хэрэглээний хувилбарууд болон бизнесийн боломжуудыг авчрах болно. Мөн өгөгдлийн нууцлал, аюулгүй байдал болон бусад асуудлуудад тулгарч буй сорилтуудыг даван туулах шаардлагатай.

Ухаалаг системүүд нь бие даан суралцах, шилжүүлэх сургалт, олон загварт суралцах чадвартай болно. Автономит сургалт гэдэг нь машин сургалтын систем нь шошгогүй өгөгдлөөс онцлог, хэв маягийг автоматаар сурах чадварыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, AI систем нь шошгогүй их хэмжээний өгөгдлөөс мэдлэг гаргаж, өөрийгөө сайжруулах, оновчтой болгох боломжтой бөгөөд ингэснээр шошготой өгөгдөлд найдах явдлыг багасгадаг.

Энэ нь хиймэл оюун ухааны системийг илүү түгээмэл, дасан зохицох чадвартай болгож, шинэ даалгавар, орчинд илүү сайн дасан зохицох чадвартай болгоно. Дамжуулах сургалт гэдэг нь нэг даалгавар дээр сурсан мэдлэгээ өөр холбогдох даалгаварт шилжүүлэх чадварыг хэлнэ. Та сурсан мэдлэг, туршлагаа шинэ даалгавруудыг сургах ажлыг хурдасгаж, гүйцэтгэлийг сайжруулахад ашиглаж болно.

Энэхүү чадвар нь хиймэл оюун ухааны системийг илүү үр ашигтай, уян хатан болгож, өөр өөр талбар, даалгаврын хэрэгцээнд илүү дасан зохицох чадвартай болгодог. Үүний зэрэгцээ хиймэл оюун ухааны системүүд олон төрлийн өгөгдлийг сурах, боловсруулах, ойлгоход илүү анхаарал хандуулж, илүү ухаалаг харилцан үйлчлэл, шийдвэр гаргахад хүрэхийн тулд алсын хараа, хэл, дуу авиа зэрэг олон аргуудын дунд хамтарсан сургалт явуулах болно.

Түүнчлэн системийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс AI технологи нь алгоритмын ил тод байдал, боловсруулалтад илүү анхаарч, хиймэл оюун ухаантай холбоотой шийдвэр гаргах үйл явцын талаарх хэрэглэгчдийн ойлголт, итгэлийг сайжруулж, тодорхойгүй байдлаас үүсэх эрсдэлийг бууруулах юм.

Хиймэл оюун ухааны эрин үед боломж, эрсдэл зэрэгцэн оршдог. Хятад, Ази бүхэлдээ сорилтод идэвхтэй хариу арга хэмжээ авч, хамтын ажиллагаа, инновацийг бэхжүүлж, хиймэл оюун ухааны технологи нь нийгмийн өөрчлөлт, шинэчлэлийн хөгжлийг идэвхжүүлж, шинжлэх ухаан, технологийн хөгжил, нийгмийн хөгжилд хүрэхийн тулд болзошгүй эрсдэлийг үр дүнтэй удирдаж, хянаж чадна. Дараах аргуудыг ашиглан эерэг харилцан үйлчлэлийг хөгжүүлэх боломжтой.

Нэгдүгээрт, технологийн шинэчлэл, авьяас чадварыг хөгжүүлэх.

Ирээдүйн сорилтуудыг даван туулахын тулд хиймэл оюун ухааны салбарт авъяас чадварыг хөгжүүлэхэд илүү их хөрөнгө оруулалт хийж, технологийн шинэчлэлийг дэмжээрэй. Хиймэл оюун ухааны салбарын боловсрол, сургалтын нөөцөд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, үүнд илүү хамааралтай мэргэжлийн курсуудыг байгуулах, практик боломж, дадлага хийх төслүүдийг хангах, оюутнуудын хиймэл оюун ухааны ур чадвар, мэдлэгийг төлөвшүүлэх. Шинжлэх ухааны судалгааны байгууллага, их дээд сургуулиудыг хиймэл оюун ухааны чиглэлээр судалгаа явуулахад нь дэмжлэг үзүүлж, дэвшилтэт технологийн эрэл хайгуул, шинэчлэлийг дэмжих, шинжлэх ухаан, технологийн инновацид авъяаслаг хүмүүсийн манлайлах, хөгжүүлэх чадварыг хөгжүүлэх.

 Хоёрдугаарт, зохицуулалтын оновчтой тогтолцоог бий болгох.

Нийтийн ашиг сонирхол, хувь хүний ​​эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор хиймэл оюун ухааны технологийн хэрэглээний хамрах хүрээ, ёс зүйн хэм хэмжээ, хариуцлагын хуваарилалтыг тодорхой болгохын тулд холбогдох хууль тогтоомжийг боловсруулна. Хувийн мэдээллийн хамгаалалтыг бэхжүүлэх, мэдээлэл цуглуулах, хадгалах, ашиглах зан үйлийг стандартчилах, мэдээллийн нууцлалыг зөрчихгүй байх. AI системүүд нь тодорхой хэмжээний ил тод байдал, ойлголттой байх шаардлагатай бөгөөд ингэснээр хэрэглэгчид болон зохицуулагчид систем хэрхэн шийдвэр гаргадгийг ойлгож, зан төлөвийг нь тайлбарлах боломжтой болдог. Аюулгүй байдлын болзошгүй аюул, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, системийн тогтвортой ажиллагааг хангахын тулд AI системийн аюулгүй байдал, эрсдлийн менежментийг онцлон тэмдэглэнэ. Хиймэл оюун ухааны эмч нарт ёс зүйн хэм хэмжээг дагаж мөрдөх, нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлах, хиймэл оюун ухааны технологийг буруугаар ашиглах, сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх талаар сурталчлах.

Гуравдугаарт, үйлдвэрлэл, эрдэм шинжилгээ, судалгааг нэгтгэхийг дэмжинэ.

AI технологийг практикт ашиглах, үйлдвэржүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд аж үйлдвэр, шинжлэх ухаан, засгийн газрын хэлтэс хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ. Амьдралын бүх давхаргын солилцоо, хамтын ажиллагааг дэмжих үйлдвэрлэл-суралцах-судалгааны хамтын ажиллагааны платформыг байгуулж, хиймэл оюун ухааны технологийн хэрэглээний хувилбарууд болон шийдлүүдийг хамтран судлах.

Засгийн газрын агентлагууд хиймэл оюун ухааны технологийн судалгаа, хөгжлийг хамтран хэрэгжүүлэх, шинжлэх ухааны судалгааны үр дүнг практик хэрэглээ болгон хувиргахад туслах зорилгоор эрдэм шинжилгээний байгууллагууд болон үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор санхүүжилтийн төслүүдийг байгуулж болно. Аж үйлдвэр, эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын дунд авъяас чадварыг сургах, солилцоог дэмжих, авъяас чадварыг сургах суваг, механизмыг бий болгох, салбарын хэрэгцээнд нийцсэн авъяас чадварыг хөгжүүлэх. Засгийн газрын агентлагууд хиймэл оюун ухааны салбарын хөгжлийг дэмжих бодлогыг танилцуулж, аж ахуйн нэгжүүдэд техникийн дэмжлэг үзүүлж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, хиймэл оюун ухааны технологийг практикт нэвтрүүлэх, үйлдвэржүүлэхийг дэмжих боломжтой. Мэдээлэл солилцох, нөөцийн интеграцчлалыг бэхжүүлж, аж үйлдвэр, шинжлэх ухаан, засгийн газрын хэлтэс хоорондын хамтын ажиллагааг ахиулж, төрөл бүрийн салбаруудад хиймэл оюун ухааны технологийг ашиглахыг дэмжинэ.

Дөрөвт, олон улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх.

Олон улсын хамтын ажиллагааны төслүүд нь янз бүрийн улс орон, бүс нутгийн техникийн солилцоо, хамтын ажиллагааг ахиулж, хиймэл оюун ухааны салбарын техникийн гол асуудлуудыг хамтдаа даван туулж чадна. Янз бүрийн улс орон, бүс нутгийн хооронд эрдэм шинжилгээний солилцоог дэмжих, хамгийн сүүлийн үеийн судалгааны үр дүн, технологийн дэвшлийг хуваалцах зорилгоор олон улсын эрдэм шинжилгээний солилцоо, семинар зохион байгуулах. Олон улсын өгөгдөл солилцох, хамтын судалгааг дэмжих, мэдээлэл солилцох платформыг бий болгох, AI технологийн үндэстэн дамнасан хамтын ажиллагаа, инновацийг дэмжих. Олон улсын байгууллага, байгууллагуудын хамтын ажиллагаагаар хиймэл оюун ухааны технологийн нэгдсэн стандарт, хамтын ажиллагааны тодорхойлолтыг боловсруулж, AI технологийн аюулгүй байдал, тогтвортой хөгжлийг хангах боломжтой. Засгийн газрууд хиймэл оюун ухааны эрин үеийн сорилтод хамтран хариу арга хэмжээ авч, технологийн хөгжил, хамтын ажиллагааг дэмжихийн тулд харилцаа холбоогоо бэхжүүлж, хиймэл оюун ухааны технологийн хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурах боломжтой.

Товчхондоо, сорилтод идэвхтэй хариу арга хэмжээ авч, хамтын ажиллагаа, инновацийг бэхжүүлснээр Хятад, Ази бүхэлдээ хиймэл оюун ухааны технологийн боломжуудыг бүрэн ашиглахын зэрэгцээ болзошгүй эрсдэлийг үр дүнтэй удирдаж, хянаж, шинжлэх ухаан, нийгмийн хөгжлийг нэгтгэн ахиулж чадна.

эх сурвалж: CGTN

Сэтгэгдэл үлдээх

Таны имэйл нийтэд харагдахгүй.

Хуваалцах

Линк Хуулах

Хуулах