Цэс Close

ШЕЗ, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч гишүүд ирэх даваа гаригт болох Нийт шүүгчийн чуулганаар сонгогдоно.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд хяналтын шатны шүүхээс нэг, давж заалдах болон анхан шатны шүүхээс тус бүр хоёр шүүгчийг Нийт шүүгчийн чуулганаас нууц санал хураалтаар сонгохоор хуульчилсан. Нэр дэвшигч нь шүүгчээр 10-аас доошгүй жил ажилласан, сахилгын шийтгэлгүй байх шаардлагатай.

Тус шаардлагыг хангасан анхан шатны шүүхээс зургаа, давж заалдах шатны шүүхээс ес, хяналтын шатны шүүхээс нэг шүүгч Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүнд нэрээ дэвшүүлжээ.

Шүүхийн Сахилгын хорооны бүрэлдэхүүнд хяналтын шатны шүүхээс нэг, давж заалдах шатны шүүхээс хоёр, анхан шатны шүүхээс нэг шүүгчийг Нийт шүүгчийн чуулганаас нууц санал хураалтаар сонгоно. Нэр дэвшигч нь шүүгчээр 10-аас доошгүй жил ажилласан, сахилгын шийтгэлгүй байх шаардлагатай. Анхан шатны шүүхээс дөрөв, давж заалдах шатны шүүхээс тав, хяналтын шатны шүүхээс нэг шүүгч нэрээ дэвшүүлсэн байна.

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.3 дахь хэсэгт “Нийт шүүгчийн чуулганыг зохион байгуулах, Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны гишүүнийг сонгон шалгаруулж, томилох ажиллагааг биечлэн зохион байгуулж болно.” гэж заасны дагуу бүх шатны шүүхийн шүүгчид Нийт шүүгчийн анхдугаар чуулганд биечлэн оролцох аж. 


Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, Шүүхийн сахилгын хорооны шүүгч гишүүнд нэр дэвшигчдийг танилцуулъя.

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ШҮҮГЧ ГИШҮҮНД
НЭР ДЭВШИХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛСЭН
ШҮҮГЧДИЙН НЭРС

Нэр дэвших тухай хүсэлт ирүүлсэн шүүгчийн мэдээлэлШүүгчээр
ажилласан
жил
Сахилгын шийтгэлтэй
эсэх
Нэг. Анхан шатны шүүх
1.Равдандоржийн Алтантуяа Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Шүүгчээр 26 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/424 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05/50 тоот тодорхойлолт/
2.Амгалангийн Насандэлгэр Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 17 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/424 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05/50 тоот тодорхойлолт/
3.Жуумайн Кульдана Баянгол дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 15 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/465 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 05/69 тоот тодорхойлолт/
4.ЦэдэвийнОтгонжаргал Төв аймаг дахь сум дундын эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Шүүгчээр 14 дэх жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/450 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 05/60 тоот тодорхойлолт/
5.ЛхагвадоржийнЭнхбилэг Налайх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчШүүгчээр 20 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/462 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 05/64 тоот тодорхойлолт/
6.ТөмөрбаатарынБолормаа Баянзүрх дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 16 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/462 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 05/64 тоот тодорхойлолт/
Хоёр. Давж заалдах шатны шүүх
7.Зундуйн Хосбаяр Орхон аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчШүүгчээр 24 дэх жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/424 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 05/53 тоот тодорхойлолт/
8.Лувсандашийн АмарсанааДархан-Уул аймгийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 18 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/450 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 05/53 тоот тодорхойлолт/
9.ЁндонгийнБямбацэрэн Булган аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчШүүгчээр 27 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/462 тоот тодорхойлолт/Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2018 оны 75 дугаар магадлалаар сануулах  сахилгын шийтгэл хүлээж байсан. /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 05/64 тоот тодорхойлолт/
10.ЦэвээндоогийнӨрнөндэлгэр Төв аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 30 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/450 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 05/60 тоот тодорхойлолт/
11.АвирмэдийнОтгонцэцэг Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 19 дэх жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/462 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 05/64 тоот тодорхойлолт/
12.НамсрайнБатзориг Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 14 дэх жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/462 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 05/69 тоот тодорхойлолт/
13.ЭнхбатынЗоригтбаатар Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 17 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 01/462 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 05/64 тоот тодорхойлолт/
14.ДоржгочоогийнБаатархүү Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 10 жил, 17 хоног ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/465 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдрийн 05/71 тоот тодорхойлолт/
15.ЛхамсүрэнгийнАлтан Увс аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 16 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/465 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 05/69 тоот тодорхойлолт/
Гурав. Хяналтын шатны шүүх
16.Батсүрэнгийн Ундрах  Улсын дээд шүүхийн шүүгчШүүгчээр 30 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/465 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 05/69 тоот тодорхойлолт/

ШҮҮХИЙН САХИЛГЫН ХОРООНЫ ШҮҮГЧ ГИШҮҮНД
НЭР ДЭВШИХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ ИРҮҮЛСЭН
ШҮҮГЧДИЙН НЭРС

Нэр дэвших тухай хүсэлт ирүүлсэн шүүгчийн мэдээлэлШүүгчээр
ажилласан
жил
Сахилгын шийтгэлтэй
эсэх
Нэг. Анхан шатны шүүх
1.БямбынАлтанцэцэг Сэлэнгэ аймгийн Мандал сум дахь сум дундын шүүхийн шүүгчШүүгчээр 26 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 01/419 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05/50 тоот тодорхойлолт/
2.СайнбаярынБазарханд Хан-Уул дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгч Шүүгчээр 22 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 01/424 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 05/53 тоот тодорхойлолт/
3.Баясахын Сугар Өвөрхангай аймаг дахь Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчШүүгчээр 11 дэх жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 01/753 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 05/104 тоот тодорхойлолт/
4.Алагаагийн Мөнхзул Сүхбаатар дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 17 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 01/821 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 05/109 тоот тодорхойлолт/
Хоёр. Давж заалдах шатны шүүх
5.ТүндэвийнДаваасүрэн Архангай аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчШүүгчээр 28 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/450 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 05/53 тоот тодорхойлолт/
6.БанзайнМанлайбаатар Дархан-Уул аймгийн Эрүүгийн хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгчШүүгчээр 22 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 18-ны өдрийн 01/426 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 17-ны өдрийн 05/50 тоот тодорхойлолт/
7.СономдовчингийнЭнхтөр Нийслэлийн Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 18 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/465 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 05/69 тоот тодорхойлолт/
8.ОчирбатынНомуулин Захиргааны хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн шүүгчШүүгчээр 20 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдрийн 01/465 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдрийн 05/64 тоот тодорхойлолт/
9.БорынДэнсмаа Хэнтий аймгийн Эрүү, Иргэний хэргийн давж заалдах шатны шүүхийн Ерөнхий шүүгч Шүүгчээр 32 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 01/827 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 05/111 тоот тодорхойлолт/
Гурав. Хяналтын шатны шүүх
10.ГотовдоржийнЦагаанцоож Улсын дээд шүүхийн шүүгчШүүгчээр 32 дахь жилдээ ажиллаж байна. /Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн 2021 оны 05 дугаар сарын 21-ний өдрийн 01/450 тоот тодорхойлолт/Сахилгын шийтгэл хүлээгээгүй /Шүүхийн ёс зүйн хорооны 2021 оны 05 дугаар сарын 20-ны өдрийн 05/55 тоот тодорхойлолт/

Сэтгэгдэл үлдээх

Таны имэйл нийтэд харагдахгүй.

Хуваалцах

Линк Хуулах

Хуулах