Цэс Close

ТАНИЛЦ: “Улаанбаатар-2023” Зүүн Азийн залуучуудын наадмын хуваарь

"Улаанбаатар-2023" Зүүн Азийн залуучуудын наадмын хуваарийг спортын төрөл тус бүрээр танилцуулж байна.

  • Сагсан бөмбөгийн хоёр төрлийг /3х3, 5х5/: Premier Sports Network суваг
  • Бадминтоны тэмцээнийг: Live TV
  • Хөлбөмбөг, ширээний теннис, и-спортс, жүдо, чөлөөт бөх, таеквондо, бокс, волейболын тэмцээнийг: МҮОНТ таван сувгаараа шууд дамжуулан үзүүлэх юм.

"Mongolian National Olympic Committee Ulaanbaatar Ulaanbaatar2023 2023 AaYou outh Games Judo orHoo uar VIII.17 T3mu33H 13:00 xaaHa ypbA4илcaH waT TB cTenne apeHa 3m 44, 48, 52 Kr 3p 55, 60, 66 Kr wиrw33 6apилAaaH 17:00 MNB cTenne apeHa 3m 44, 48, 52 Kr 3p 55, 66 Kr VIII.18 MNB 13:00 ypbA4илcaH waT cTenne apeHa 3m 57, 63, +63 Kr 3p 73, 81, +81 Kr wиrw33 6apилAaaH MNB 17:00 cTenne apeHa 3m 57, 63, +63 Kr 3p 73, 81, +81 Kr" гэсэн бичвэр-н дүүдл байж магадгүй

"Mongolian National Olympic Committee orHoo Ulaanbaatar Ulaanbaatar2023 2023 Asian fouth Sames uar Wrestling T3mu33H VIII.21 10:30 xaaHa 48, 55, 65 Kr /3p/ 43, 49, 57, /3m/ TB cTenne apeHa 12:00 MNB 48, 55, 65 3p/ Aarax 6apилAaaH 43, 49, Kr /3m/ Aarax 6apилAaaH 16:00 48, 55, VIII.22 /3p/ /3m/ meAaлийH 6apилAaaH 10:30 51, 60, 80 Kr /3p/ 46, 53, 65, /3m/ cTenne apeHa 12:00 MNB 51, 60, 80 Kr /3p/ Aarax 6apилAaaH 46, 53, 65 Kr /3m/ Aarax 6apилAaaH 16:00 51, 60, 80 Kr /3p/ 46, 53, 65 /3m/ meAaлийH 6apилAaaH" гэсэн бичвэр-н график зураг байж магадгүй

"Mongolian National Olympic Committee Ulaanbaatar Ulaanbaata2023 2023 outh AsaYouth Games Boxing orHoo uar T3mu33H VIII.16 15:00 xaaHa TB 3p 48, 51, 54, 57, 63.5, 67 1/4 3m 50, 54, 60 Kr 1/4 6exийH epree VIII.17 MNB 15:00 3m 54, 60 Kr 1/2 67 Kr 1/2 VIII.18 6exийH epree 15:00 MNB 3p 54, 57, 60, 63.5, 67 r1/2 VIII.19 6exийH epree 15:00 MNB 3m 50, 54, 60 Kr 3p 48, 51, 54, 57, 63.5, 67 Kr фиHaл 6exийH epree MNB" гэсэн бичвэр-н дүүдл байж магадгүй бичвэр-н график зураг байж магадгүй

"Mongolian Nationa Olympic Committee 3x3 Ulaanbaatar Ulaanbaatar2023 2023 East Asian Youth Games Basketball orHoo uar VIlI.17 T3mu33H xaaHa 15:00 15:20 15:40 TB 16:00 16:20 PSN PSN moHroл-xoHrKoH /3m/ YCAX TaйBaHb-6Hxay /3m/ YCAX 6Hxay-xoHKoHar /3p/ YCAX moHroл-TaйBaHb /3m/ YCAX xoHKoHr-6Hxay /3m/ YCAX xoHKoHr-moHroл /3p/ TaйBaHb-xoHKoHr /3m/ 6Hxay-moHroл /3m/ moHroл-6Hxay /3p/ PSN PSN 16:40 17:00 17:20 17:40 PSN PSN YCAX YCAX YCAX YCAX VI1I.18 PSN PSN PSN 16:00 16:30 17:00 3-p 6aйpblH TorлoлT /3m/ YCAX wиrw33 TorлoлT /3m/ YCAX wиrw33 TorлoлT /3p/ YCAX PSN 2RSN" гэсэн бичвэр-н график зураг байж магадгүй

"Mongoliar National Olympic Committee огноо Ulaanbaatar Ulaanbaatar2023 2023 sian Youth Games цаг Badminton тэмцээн VIII.17 12:00 хаана TB VIII.18 12:00 футзалын ордон Live TV футзалын ордон Live TV VIII.19 12:00 эрэгтэй XOC эмэгтэй XOC холимог XOC эр ганцаарчилсан эм ганцаарчилсан холимог XOC 1/4 эр XOC 1/4 эм XOC 1/4 холимог XOC 1/2 эр ганцаарчилсан 1/4 футзалын ордон эм ганцаарчилсан 1/4 эр XOC 1/2 эм XOC 1/2 холимог XOC финал эм ганцаарчилсан 1/2 футзалын ордон эр ганцаарчилсан 1/2 эм XOC финал эр XOC финал эм ганцаарчилсан финал эр ганцаарчилсан финал Live TV VI1I.20 12:00" гэсэн бичвэр-н график зураг байж магадгүй

"Mongolian National Olympic Committee Ulaanbaatar 2023 Ûo Youth Games orHoo Basketball uar VIII.19 T3mu33H 15:00 xaaHa TB UG Arena VIII.20 17:00 19:00 17:00 19:00 UGArena UG Arena VIII.21 UG Arena PSN PSN PSN PSN PSN PSN 15:00 17:00 19:00 UG Arena UG Arena VIII.22 moHroл-TaйBaHb /3p/ moHroл-xoHKoHr /3m/ xoHKoHr-maKao /3p/ 6Hxay-moHroл /3p/ TaйBaHb-xoHKoHr /3p/ xoHKoHr-moHroл /3p/ xoHKoHr-6Hxay /3m/ maKao-6Hxay /3p/ 6Hxay-xoHKoHr /3p/ maKao-TaйBaHb /3p/ TaйBaHb-6Hxay /3p/ 6Hxay-moHroл /3m/ moHroл-maKao /3p/ 17:00 UG Arena UG Arena 19:00 VI1.23 PSN PSN PSN UG Arena UG Arena 15:00 17:00 19:00 UG Arena UG Arena UG Arena PSN PSN 2BSN" гэсэн бичвэр-н график зураг байж магадгүй

газрын зураг ба бичвэр-н дүүдл байж магадгүй

хөл бөмбөг, хөл бөмбөг ба "Mongolian Nationa Olympic Committee огноо Cl23 Youth Games Ulaanbaatar 2023 AsYouth цаг Football тэмцээн VIII.17 12:30 17:00 хаана TB бнсу-хонконг /эм/ монгол-бнхау /эм/ MXX VIII.18 12:30 17:00 MNB хонконг-макао /эр/ тайвань-монгол /эр/ VIII.19 12:30 17:00 бнхау-бнсу /эм/ хонконг-монгол /эм/ VIII.20 12:30 17:00 макао-тайвань /эр/ монгол-хонконг /эр/ 12:30 17:00 бнхау-хонконг /эм/ бнсу-монгол /эм/ 12:30 17:00 хонконг-тайвань /эр/ монгол-макао /эр/" гэсэн бичвэр-н график зураг байж магадгүй

"Mongolian Olympic Committee orHoo Ulaanbaatar 2023 Asian louth Games uar Taekwondo T3mu33H VIII.19 09:00 xaaHa 3p 48, 63, 73 Kr 3m 44, 55, 63 Kr TB cTenne apeHa 15:00 MNB 48, 63, 1/2 3m 44, 55, 63Kr1/2 16:00 3p 48, 63, 73 Kr фиHaл 3m 44, 55, 63 Kr фиHaл VIlI.20 09:00 55, 73Kr 63Kr 15:00 3p55,73Kr1/2 6:00 3p 55, 73 Kr фиHaл 3m 49, 63 Kr фиHaл" гэсэн бичвэр-н график зураг байж магадгүй

бичвэр-н дүүдл байж магадгүй

волейбол ба "Mongolian National lympic Committee Ulaanbaatar Ulaanbaatar2023 2023 East Asian Youth Games огноо Volleyball цаг VIII.18 тэмцээн хаана 15:00 17:00 VIlI.19 TB 15:00 17:00 20:00 MNB VIII.20 15:00 MNB MNB MNB 17:00 хонконг-тайвань -тайвань /эр/ бнхау-макао /эр/ монгол-хонконг /эм/ тайвань-бнхау /эр/ монгол-хонконг /эр/ хонконг-бнхау /эм/ бнхау-монгол /эр/ макао-тайвань /эр/ монгол-макао /эр/ хонконг-бнхау /эм/ монгол-бнхау /эр/ макао-хонконг /эр/ тайвань-монгол /эр/ VIlI.21 20:00 15:00 MNB MNB буянт-ухаа буянт-ухаа буянт-ухаа буянт-ухаа буянт-ухаа буянт-ухаа буянт-ухаа буянт-ухаа буянт-ухаа буянт-ухаа буянт-ухаа буянт-ухаа буянт-ухаа 17:00 MNB VIH.22 20:00 15:00 17:00 MNB MNB MNB MNB MNB 3MNB" гэсэн бичвэр нарын зураг байж магад

Сэтгэгдэл үлдээх

Таны имэйл нийтэд харагдахгүй.

Хуваалцах

Линк Хуулах

Хуулах